DKV Spots / Publireportatges

Vídeos promocionals, spots, publireportatges

 

Sèrie de vídeos realitzats per a DKV per explicar i difondre totes les novetats i millores en les pòlisses dels assegurats o informació rellevant pel client. Amb aquests vídeos amb difusió per les seves xarxes socials, web i en el seu canal de YouTube, DKV vol comunica d’una manera ràpida dinàmica i entenedora tots els seus avantatges.

Client
DKV
Data
2021 · 2022
Serveis
Video