El Porticó

Editorial

 

Disseny i maquetació de la revista municipal El Porticó, de Masllorenç del Penedès. S’hi recopil·len històries de la vila, entrevistes, consells de salut i tota mena d’informacions relacionades amb les festes i esdeveniments del poble. És una edició semestral i de tiratge local.

Client
Ajuntament de Masllorenç
Data
2021 · 2024
Serveis
Direcció d'Art & Disseny editorial