Semillas Fitó

Catàleg de producte

 

Concepte, direcció d’Art, disseny del catàleg d’Horticolas, així com la creació de les guide lines per les futures edicions. Col·laboracions per l’elaboració de diferents catàlegs que corresponen a les diferents àrees d’actuació de Semillas Fito. Es busca una imatge molt visual on les dades i la informació sigui fàcilment accessible i comprensible.

Client
Semillas Fitó
Data
2015 · Actualment
Serveis
Direcció d'Art · Gràfic · Editorial · Fotografia