Hes idiomes

Cursos d’idiomes a l’estranger

Hes és una empresa de més de 30 anys en el sector de les escoles d’idiomes formant a joves a través dels seus programes, que molts d’ells es realitzen a l’estranger. La marca necessitava una actualització i renovació de la seva imatge sempre dirigida al sector més jove i als seus progenitors. A l’hora que necessitava una imatge més fresca, el factor de confiança havia de quedar patent ja que enviar joves a l’estranger suposa un grau de compromís i de responsabilitat molt alt. Tot un repte que es planteja transmetre a través dels diferents catàlegs informatius que facilita l’escola a tots els interessats.

Client
HES Idiomas
Data
Anual
Serveis
Art Direction & Editorial

Llegibilitat

Un dels aspectes que més acuradament s’ha treballat ha estat l’estructuració i plantejament organitzatiu de totes les informacions que havien de contindré cada programa. És de vital importància la jerarquització dels continguts per a que la llegibilitat sigui fàcil i intuïtiva.

Coherència

La idea inicial d’aquest projecte és que els diferents materials editorials que es preparin puguin servir de base per a la resta d’elements comunicatius de la marca. Generar un discurs coherent on es coordinin tots els aspectes comunicatius de Hes.

Evolució

És tracta d’un projecte en constant evolució on s’analitzen les necessitats dels usuaris i s’ordena totes les ofertes formatives per a que s’adeqüin sempre a les necessitats actuals. Un repte gràfic i conceptual on el branding treballa de manera essencial amb els continguts i el discurs de la marca.

Comunicació

Anualment duem a terme el disseny de diferents catàlegs i materials gràfics que ajuden a la marca a comunicar tan el seu projecte empresarial com els valors intrínsecs de la mateixa.